Odhad nemovitosti pro dědictví • dědické řízení

 

Potřebujete vypracovat odhad tržní ceny nemovitosti pro notáře a dědické řízení?

Díky tomu, že byla zrušena dědická daň pro fyzické osoby, není již nutný znalecký posudek, ale potřebujete stanovit reálnou tržní cenu Vaší nemovitosti. Tržní cena se totiž nemusí a také se často nerovná ceně ze znaleckého posudku, který je navíc mnohem dražší než odhad tržní ceny! Znalecké posudky zajišťujeme také. Pro jaké účely se hodí a jaký je rozdíl mezi tržním odhadem a znaleckým posudkem?

Potřebujete vypracovat odhad tržní ceny nemovitosti pro notáře a dědické řízení? Nebo potřebujete znalecký posudek pro soud, nebo finanční úřad? Přenechte starosti s nemovitostmi nám! Neutrácejte zbytečné peníze za znalecký posudek, který není potřeba, a naopak neutrácejte za odhad tržní ceny tam, kde je nutné ocenění, nebo znalecký posudek!

Termíny ocenění, odhad, posudek nebo znalecký posudek označují v podstatě to samé (nezaměňovat s odhadem tržní ceny). Provádí je odhadce a protože jde o vázanou živnost, musí její držitel naplňovat kritéria odbornosti pro oceňování věcí nemovitých. Pokud jsou termíny doplněny o slovo „znalecký“ musí tento odhad vypracovat znalec v daném oboru jmenovaný např. krajským soudem. Jde v podstatě o vyšší stupeň odbornosti, znalec musí splňovat další morální kritéria a je pod kontrolou ministerstva spravedlnosti.

Jaký je tedy rozdíl mezi oceněním a znaleckým odhadem? V obou případech musí odhadce i znalec navštívit dotyčnou nemovitost, shromáždit dostupné dokumenty a provést výpočty podle stejné metodiky. Zjednodušeně se dá říct, že ve výsledku je rozdíl pouze v razítku a znalecké doložce.

Znalecké posudky vyžadují nejčastěji soudy, případně finanční úřady pro daň z nabytí nemovitých věcí (pouze výjimečně, od roku 2014 již nejsou povinné). Znalecké posudky jsou požadovány při převodech majetku a někdy i pro dědická řízení. Hypoteční ústavy požadují také znalecký posudek a to většinou od svého smluvního znalce.

Odhad tržní ceny většinou dostačuje pro účely majetkového vyrovnání, nebo pro potřeby notáře při vypracování např. darovací smlouvy, závěti, v dědickém řízení apod. Tržní cena se totiž nemusí a také se často nerovná ceně ze znaleckého posudku, který je navíc mnohem dražší než odhad tržní ceny! Odhad tržní ceny vystavuje nejčastěji odborník, který obstarává prodej a má přehled o cenách nemovitosí na trhu (např. realitní kancelář, nebo realitní makléř). Díky tomu, že byla zrušena dědická daň pro fyzické osoby, není již nutný znalecký posudek, ale potřebujete stanovit reálnou tržní cenu Vaší nemovitosti. Nicméně jak uvádíme výše, tak je pro dědické řízení výjimečně znalecký posudek vyžadován. Z naší zkušenosti ale víme, že po dohodě notář nakonec souhlasí s použitím tržního odhadu. =  CENA TRŽNÍHO OCEŇENÍ : 2.000,-Kč .Odhad tržní ceny vypracujeme i pro účely majetkového vyrovnání, nebo pro potřeby notáře při vypracování např. darovací smlouvy. Tržní ocenění vypracujeme nejdéle do 3 pracovních dnů.