Občanské právo

 

Potřebujete připravit nebo zkontrolovat smlouvu?

Naše kancelář má bohaté zkušenosti s přípravou většiny typů smluvní dokumentace, případně jsme schopni Vám zkontrolovat smlouvu, kterou Vám předložila druhá smluvní strana.

Prodáváte dům, byt či družstevní byt, potřebujete uložit kupní cenu do úschovy?

Náš advokát JUDr. Jan Hrdlička pro Vás provede převod vaší nemovitosti nebo členského podílu v družstvu a související agendu, tj. vznik, změnu a zánik věcných břemen, sepisování specifických smluv o nemovitostech či použití nemovitostí jako zástavu.

Máte v úmyslu se rozvést a provést vypořádání společného majetku?
Potřebujete nastavit nebo upravit setkávání s dětmi, příp. výši výživného?

Máme dlouhodobou praxi v oblasti rodinného práva, a to i rozvodů manželství uzavřených v cizině nebo s cizincem, zúžení a vypořádání společného jmění manželů, úpravy výchovy, výživy a styku s nezletilými, osvojení nezletilé či zletilé osoby.

Dotkl se někdo neoprávněně vaší cti nebo soukromí?

Braňte se, jestliže někdo neoprávněné zasáhl do vašeho soukromí, rodinného života nebo zneužil vašeho jména. Naše kancelář vám pomůže takový zásah odstranit a žádat přiměřené zadostiučinění.

Žaluje vás někdo, nebo naopak vy se potřebujete domoci svého nároku u soudu?

Naše klienty rovněž zastupujeme před soudy a rozhodčími orgány, státními orgány a veřejnými institucemi obecně.