JUDr. Jan Hrdlička

 

JUDr. Jan Hrdlička
ev. č. advokáta 1557
ADVOKÁTNÍ REALITNÍ

OSOBNÍ DATA

 

A

 

PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ

zájemce
Osobní a pracovní identifikace

 

I.

a/ jméno zájemce : Jan Hrdlička, nar. 11.10:1950, od roku 1993 pracuji jako advokát, titul JUDr. jsem získal v roce 1978, spolupracuji s řadou advokátů - bývalí kolegové a bývalí soudci Nejvyššího soudu České republiky, s JUDr. Petrem Maiem, JUDr. Josefem Vaňkem, JUDr. Evženem Bokotejem, JUDr. Václavem Markem a dalšími,
b/ mé profesní číslo je : 1557
sídlo kanceláře : 5. května 63/1109, 140 00 Praha 4, tel. +420603211855, e-mail. ak.hrdlicka@centrum.cz

 

II.

absolvování škol - 1957 - 1966. základní škola, 1966 - 1969. střední škola s maturitou (SVVŠ) , 1970 - 1975. právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 

III.

a/ od roku 1975 jsem pracoval v justici
b/ zejména jsem zpracovával věci z oblasti občanského práva na úseku majetkových vztahů

  • podílové spoluvlastnictví
  • bezpodílové spoluvlastnictví (dnes SJM)
  • věcná práva a břemena (o.z.o. z roku 1811 a tzv. střední občanský zákoník z roku 1950)
  • zástavní práva
  • bytové věci spojené s problematikou vlastnictví
  • sousedská práva právní problematiku na tomto úseku jsem publikoval řadou článků v časopisech Právník, Prokuratura, Zákonnost a Bulletin mající charakter článků odborných, v časopise Právník jsem také publikoval právní problematiku mající vztah k obecným principům obč.soudního řádu, a to společně s Doc. Jindřichem Hrdličkou, CSc,

c/ na úseku správního řízení, jsem publikoval v časopise Prokuratura, Zákonnost a Národní výbory odborné články z úseku bytové problematiky

 

IV.

V letech 1987 až 1990 jsem řádně absolvoval postgraduální studium na právnické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na vlastnické vztahy

 

V.

Moje odborná činnost v advokacii je specializovaně zaměřena též na oblasti, které jsem před nástupem do advokacie vyřizoval, tedy oblast vlastnických vztahů a v oblasti správního práva ad a/ správní řízení ad b/ privatizace majetku z vlastnictví ČR

 

VI.

Další rozsah zkušeností je dán vlastním výkonem advokátní praxe pro:
1.Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky - převod privatizovaného majetku při velké privatizaci v letech 1992 až 1998 ,
2.Fond národního majetku České republiky v letech1994 až 1997 - vymáhání pohledávek , konkurzní řízení ,
3. Hlavní město Prahu v letech 1992 až 2007,
4. z vlastní běžné advokátní činnosti
5. z činnosti správce konkurzní podstaty
6. výkon učební praxe na Vysoké škole, bankovní institut,
7. vlastní výkon činnosti v orgánech AK.